Indexeerbare en niet-indexeerbare pagina's

Voor elke pagina die je monitort controleert ContentKing of deze indexeerbaar is of niet. De indexeerbaarheidsstatus van een pagina wordt weergegeven, en voor niet-indexeerbare pagina’s wordt weergegeven waarom deze niet-indexeerbaar zijn.

Hoe ContentKing indexeerbaarheid bepaalt

Om een pagina indexeerbaar te laten zijn, moet een pagina aan de volgende criteria voldoen:

 • Indexeren moet niet uitgesloten zijn door de meta robotsdirective
 • Indexeren moet niet uitgesloten zijn door de X-Robots-TagHTTP header directive
 • De URL mag niet uitgesloten zijn voor robots door een Disallow-directive in het robots.txt bestand
 • De canonical link van de pagina moet naar zichzelf wijzen of afwezig zijn

De canonical URL moet exact overeenkomen met de daadwerkelijke URL. Vaak zien we een miniem verschil tussen de definitie van de canonical URL en de daadwerkelijke URL van de pagina. Veelgemaakte fouten:

 • een ander protocol is opgegeven (HTTP en HTTPS)
 • niet hetzelfde subdomein gebruikt (example.com en www.example.com)
 • URLs zijn niet consistent in hoofdletters en kleine letters (URLs zijn hoofdlettergevoelig)
 • URLs zijn niet consistent in het gebruik van de slash aan het einde van de URL

Zie ons Academy artikel over Duplicate Content om hier meer over te leren.

Indexeerbaarheid en de impact op auditing

ContentKing begrijpt dat niet alle pagina’s geïndexeerd moeten worden. Om te false positives te voorkomen negeren wij standaard de volgende auditing tests op niet-indexeerbare pagina’s:

 • Alle issues in de Meta Informatie categorie
 • Alle issues in de Content Headings categorie
 • De Afbeeldingen missen het vereiste title-attribuut issue

Als je wil kan je dit zelf aanpassen door de issues niet meer te negeren voor het niet-indexeerbare segment.

Duplicate content tests

Wanneer wij testen op duplicate content, houdt ContentKing rekening met de volgende criteria:

 • Alleen indexeerbare pagina’s kunnen duplicate content issues veroorzaken
 • Gepagineerde pagina’s kunnen geen duplicate content issues veroorzaken

Probeer 14 dagen gratis

Binnen 20 seconden aan de slag

Gelieve een geldige domeinnaam (www.voorbeeld.nl) op te geven.
 • Geen credit card nodig
 • Geen installatie nodig
 • Geen verplichtingen