Redirects

Last updated: 9 september 2020
SEO Fundamentals

Wat is een redirect?

Een redirect is een manier om bezoekers door te verwijzen naar een andere URL dan degene die ze hadden opgevraagd.

Wanneer heb je een redirect nodig?

Redirects worden meestal gebruikt wanneer de URL van de content verandert.

Voorbeelden van wanneer je een redirect nodig hebt:

 • Wanneer content verplaatst van de ene URL naar de andere URL;
 • Wanneer je pagina’s verwijdert;
 • Wanneer je van domeinnaam verandert;
 • Bij het samenvoegen van websites.

Waarom een redirect gebruiken?

Wanneer je content verplaatst van de ene URL naar de andere URL, wil je dat zowel gebruikers als zoekmachines de nieuwe URL gemakkelijk kunnen vinden. Dit zorgt voor een fijne gebruikerservaring voor bezoekers (niemand houdt van 404 pagina’s) en tegelijkertijd helpt de redirect zoekmachines bij het vinden van de nieuwe URL.

Soorten redirects

Redirects kunnen worden opgedeeld in twee soorten: server-side redirects en client-side redirects. Beide soorten redirects kunnen op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Wees voorzichtig met de keuze voor het soort redirect: het kiezen van de verkeerde redirect kan resulteren in SEO problemen.

Zitten redirects jouw SEO succes in de weg?

Redirects kunnen een negatieve impact hebben op jouw SEO. Check je website snel op overtollige redirects!

Gelieve een geldige domeinnaam (www.voorbeeld.nl) op te geven.

Server-side redirects

Een server-side redirect is een redirect methode waarbij een HTTP status code wordt gebruikt als een bezoeker een URL aanvraagt. De server bepaalt vervolgens naar welke URL de bezoekers doorgestuurd moet worden.

De meest gebruikte HTTP status codes zijn:

 • 301 Moved Permanently (vanuit SEO oogpunt in veel gevallen de beste keuze)
 • 302 Found / Moved temporarily
 • 303 See Other
 • 307 Temporary Redirect
 • 308 Permanent Redirect

301 Moved permanently

Als het gaat om redirects, is een 301-redirect vaak de beste keuze. Je gebruikt een 301-redirect om aan te geven dat content permanent verplaatst is naar een andere URL. De algemene consensus is dat een 301-redirect ongeveer 90-95% van de autoriteit doorgeeft aan de nieuwe URL. Een gebruiker merkt geen verschil tussen een 301-redirect en 302-redirect, maar voor zoekmachines zijn het twee compleet verschillende signalen.

Wees voorzichtig met het gebruik van 301-redirects als de redirect niet echt permanent van aard is. Als je de 301-redirect kort na de implementatie weer verwijdert kan het enkele weken, zo niet maanden duren voordat de geredirecte URL weer terug te vinden is in de zoekresultaten.

302 Found (HTTP 1.1) / Moved temporarily (HTTP 1.0)

De 302-redirect wordt gebruikt om aan te geven dat content tijdelijk verplaatst is naar een andere URL. Een 302-redirect geeft geen autoriteit door aan de nieuwe URL. Omdat je in de meeste gevallen autoriteit wilt doorgeven, wordt de 302-redirect nauwelijks gebruikt. De enige manier om autoriteit door te geven is namelijk met de 301-redirect.

Situaties waar het gebruik van 302-redirects prima is:

 • Wanneer een URL tijdelijk wordt verplaatst naar een andere URL.
 • Wanneer je een desktop en mobiele versie van je website hebt, en je de desktop bezoekers wilt doorsturen naar de mobiele versie of andersom.

303 See Other

Gebruik een 303-redirect alleen nadat een bezoekers op jouw website een formulier heeft ingestuurd. Dit type redirect zorgt ervoor dat de bezoeker het formulier niet nog een keer kan indienen middels de terugknop in zijn of haar browser. Gebruik de 303-redirect niet om URLs door te verwijzen nadat content verplaatst is.

307 Temporarily Redirect

De 307-redirect is in HTTP 1.1 het equivalent van een 302-redirect in HTTP 1.0. Net zoals de 302-redirect, dient een 307-redirect alleen gebruikt worden wanneer content tijdelijk verplaatst is naar een andere URL. Aangezien een 307-redirect geen autoriteit doorgeeft, is het in de meeste gevallen beter om een 301-redirect te gebruiken.

Noemenswaardig: De soort HTTP-methode dat gebruikt wordt voor een verzoek verandert niet mee als de server reageert met een 307-redirect. In dit geval wordt het verzoek gedaan vanuit een andere bron, terwijl de HTTP-methode hetzelfde blijft.

308 Permanent Redirect (Enkel in HTTP 2.0)

De 308-redirect, enkel beschikbaar in HTTP 2.0, is de permanente versie van de 307-redirect. Zoals met alle permanente redirects, geeft de 308-redirect wel autoriteit door.

Net als bij de 307-redirect, behoud de 308-redirect de originele HTTP-methode.

Client-side redirects

Een client-side redirect is een redirect methode waarbij de browser de redirect afhandelt. Client-side redirects hebben meerdere nadelen, waaronder:

 • Omdat zoekmachines client-side redirects vaak niet kunnen crawlen, geven deze ook geen autoriteit door van de ene pagina naar de andere pagina. Gebruik altijd een 301-redirect als je autoriteit wilt doorgeven naar de nieuwe URL.
 • Met een client-side redirect werkt de terugknop niet: gebruikers worden teruggestuurd naar dezelfde URL.
 • Niet alle browsers ondersteunen alle soorten client-side redirects.

Om bovenstaande redenen raden we het gebruik van client-side redirects af.

Meta refresh

Het meta refresh element wordt gebruikt om browsers te instrueren de huidige pagina te verversen, of een andere pagina te laden. Zie hieronder een voorbeeld van hoe het meta refresh element eruit kan zien:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://hetzelfdedomein.nl/andere-url">

JavaScript redirect

De JavaScript redirect wordt gebruikt om browsers te instrueren een andere pagina te laden. Zie hieronder een voorbeeld van hoe een JavaScript eruit kan zien:

<script>location.href='http://www.voorbeeld.nl/';</script>

Best practices voor redirects

Houd rekening met onderstaande best practices wanneer je gebruik maakt van redirects. Op deze manier bied je bezoekers een zo goed mogelijke ervaring en behoud je zoveel mogelijk autoriteit.

Vermijd het gebruik van redirects zoveel mogelijk

Ja, je leest het goed: vermijd het gebruik van redirects zoveel mogelijk. Redirects zorgen voor langere laadtijden en verspillen crawl budget.

Let wel op: het is prima om 301-redirects te gebruiken voor het configureren van een webserver, zodat het jouw voorkeursdomein gebruikt (bijvoorbeeld het gebruik van subdomein en trailing slash).

Vermijd chained redirects

Wees waakzaam voor redirect chains wanneer je gebruik maakt van redirects. Een redirect chain gebeurt wanneer een opgevraagde URL geredirect wordt naar een andere URL en deze URL vervolgens ook geredirect wordt. Omdat niet alle autoriteit doorgegeven wordt met een redirect, verlies je met iedere stap in zo’n redirect chain autoriteit.

Redirecten naar de website URL van jouw voorkeur

Het is belangrijk om een voorkeursdomein te kiezen en die consistent te gebruiken. Hieronder introduceren we twee belangrijke onderdelen die je in ogenschouw moet nemen bij het redirecten. Consistent gebruik van de voorkeursversie voorkomt gebruik van onnodige redirects, waarmee je autoriteit zou verliezen.

Met of zonder www

Bijvoorbeeld: indien je de voorkeur geeft aan een voorkeursdomein inclusief ‘www’, zorg er dan voor dat aanvragen voor de URL zonder ‘www’ met een 301-redirect doorgestuurd worden naar de versie met ‘www’. En onthoud: voor zoekmachines zijn www.voorbeeld.nl en voorbeeld.nl twee verschillende domeinen.

Naar of niet naar slash

Kies ook een voorkeur in het eindigen van je website URL met of zonder trailing slash. Voor zoekmachines zijn www.voorbeeld.nl/pagina-a en www.voorbeeld.nl/pagina-a/ verschillende URLs. Indien beide URLs dezelfde content tonen, en er geen canonical URL of meta name="robots" content="noindex" is ingesteld, veroorzaakt dit duplicate content. Indien je de voorkeur geeft aan een website URL met trailing slash, zorg er dan voor dat aanvragen voor de URL zonder de trailing slash geredirect worden naar de versie met de trailing slash.

Je hebt weinig invloed op de manier waarop mensen naar je website linken. Vaak wordt er geen rekening gehouden met de voorkeursversie van jouw website URL. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er gelinkt wordt naar de contactpagina met de URL http://jouwdomein.nl/contact terwijl de URL in werkelijkheid te bereiken is via http://www.jouwdomein.nl/contact/. Gebruikers belanden op de juiste URL wanneer je de webserver juist hebt geconfigureerd, maar er gaat wel wat autoriteit verloren door de redirect. Houd backlinks in de gaten met een applicatie als Majestic en neem contact op met degene die linken naar de verkeerde versie van jouw URLs.

Gebruik 302 redirects voor campagne URLs die hergebruikt worden

Veel websites gebruiken campagne URLs ter ondersteuning van hun online- en offline campagnes. Na zo’n campagne worden deze URLs vaak geredirect. Maak gebruik van een 302-redirect wanneer een campagne op inactief wordt gezet maar later hergebruikt wordt. Op deze manier kun je de campagne URL snel weer laten indexeren zodra je die nodig hebt.

Gebruik 301-redirects voor campagne URLs die niet hergebruikt worden

Het is prima om een 301-redirect te gebruiken wanneer je er zeker van bent dat een campagne URL niet nogmaals gebruikt gaat worden. Redirect de campagne URL dan altijd naar de meest relevante pagina. Als je twijfelt, houd de URL dan op standby door middel van een 302-redirect. De URL blijft in de index en de URL kan weer gebruikt worden om mee te ranken in zoekmachines.

Redirects opschonen

Afhankelijk van de manier waarop redirects geïmplementeerd zijn, kan het hebben van (honderd) duizenden redirects een website aanzienlijk trager maken. Daarnaast kan een oude redirect onverklaarbaar gedrag binnen jouw website veroorzaken. Houd het simpel en maak zo min mogelijk gebruik van redirects. Check regelmatig welke redirects écht nodig zijn en welke opgeruimd kunnen worden. Redirect enkel URLs met die links hebben vanaf andere websites en/of URLs die veel verwijzingsverkeer binnenkrijgen. Je vindt deze URLs door de inkomende links naar een pagina te analyseren met een applicatie als Majestic of Ahrefs, gecombineerd met data over verwijzingsverkeer uit de webanalytics service die je gebruikt. URLs die geredirect worden maar geen inkomende links en geen verwijzingsverkeer hebben kunnen verwijderd worden.

Wat is IP canonicalization?

IP canonicalization is het implementeren van een redirect van een IP adres naar een domeinnaam. Dit wordt gedaan om duplicate content te voorkomen.

Het kan voorkomen dat een incorrect geconfigureerde webserver je website toont bij zowel aanvragen voor het IP adres van je webserver als bij normale aanvragen voor de domeinnaam. Afgezien van de vreemde gebruikerservaring, leidt dit tot duplicate content problemen voor zoekmachines. Het goede nieuws is dat dit probleem gemakkelijk op te lossen is. Indien je gebruik maakt van Apache webserver, kun je dit oplossen door onderstaande code te plaatsen in het .htaccess file.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^123.123.123.123
RewriteRule (.*) http://www.voorbeeld.nl/$1 [R=301,L]

Let op: vervang 123.456.789.012 door jouw server IP adres, en voorbeeld.nl door jouw domeinnaam.

Redirects instellen

Van oudsher werden redirects geconfigureerd op webserver niveau. Tegenwoordig bieden de meeste Content Management Systemen basisondersteuning voor het configureren van redirects.

Het configureren van redirects in een CMS is zeer toegankelijk voor mensen zonder ervaring met webdevelopment of systeem administratie, maar het heeft ook nadelen. Zodra problemen met het CMS zich voordoen kunnen de redirects er mee stoppen en in veel gevallen worden de redirects trager, omdat het CMS geladen moet worden voor iedere redirect. Daarnaast kan het leiden tot verwarring en fouten zodra redirects ingesteld zijn in zowel het CMS en op webserver niveau.

Om deze redenen is het altijd raadzaam om redirects te configureren in de webservers. Maak alleen gebruik van redirects in het CMS als er geen andere mogelijkheid is.

Maak het configureren van redirects gemakkelijker met reguliere expressies

Reguliere expressies (ook wel regex) maken het mogelijk om tekst te doorzoeken aan de hand van bepaalde patronen. De regex [0-9] kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in een tekst string te zoeken naar cijfers. Een ander voorbeeld is het gebruik van regex om optionele karakters te matchen. filename.html? Matcht bijvoorbeeld zowel filename.htm als filename.html.

Reguliere expressies zijn erg handig voor het configureren van redirects, omdat het je de moeite bespaart van het opzetten van redirects voor individuele URLs. Laten we de onderstaande URL structuur als voorbeeld nemen:

 • /blog/categorie-1/
 • /blog/categorie-2/
 • /blog/categorie-3/

In plaats van een aparte redirect in te stellen voor iedere URL, kun je de volgende reguliere expressie gebruiken om alle subdirectories te matchen: /blog/(.*)/.

Redirects configureren in de Apache webserver

Als je gebruikt maakt van de Apache webserver moet je gebruik maken van RewriteEngine onderdeel van de modrewrite-module. Deze module wordt meestal standaard geladen in Apache. Laad de module handmatig in jouw Apache instellingen met gebruik van onderstaande regel code als dit niet het geval is:

RewriteEngine On

Zodra de module geladen is kun je redirects configureren in de volgende structuur:

RedirectMatch 301 /blog/(.*)/ /nieuws/$1/

Dit geeft Apache de opdracht om alle subdirectories van /blog/ (de categorieën) te redirecten naar de nieuwe locatie in /nieuws/.

Canonical Hostnames redirecten

Een andere veel voorkomende use case voor het redirecten van URLs is om er zeker van te zijn dat alle URLs het ‘www’ gedeelte van jouw domeinnaam bevatten. In dit geval kun je een rewrite rule opstellen die alleen uitgevoerd wordt zodra aan een bepaalde voorwaarde voldoet wordt (de URL zonder het ‘www’ gedeelte van de domeinnaam).

RewriteCond %{HTTP_HOST} *!^www*.voorbeeld.nl [NC]
RewriteRule (.*) http://www.voorbeeld.org/$1 [L,R=301]

Een andere veel voorkomende use case voor het redirecten van URLs is om er zeker van te zijn dat alle URLs het ‘www’ gedeelte van jouw domeinnaam bevatten. In dit geval kun je een rewrite rule opstellen die alleen uitgevoerd wordt zodra aan een bepaalde voorwaarde voldoet wordt (de URL zonder het ‘www’ gedeelte van de domeinnaam).

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven is onze Chief Customer Officer. Hij zorgt ervoor dat onze klanten tevreden zijn én blijven. Daarnaast is hij gek op alles wat met SEO en content marketing te maken heeft!

Vojtěch Zach
Vojtěch Zach

Vojtěch is ContentKing’s Customer Support & Localization Manager. Hij is degene die met veel plezier jouw vragen zal beantwoorden wanneer je contact met ons opneemt. Hij heeft gestudeerd voor vertaler, dus naast het blij maken van onze gebruikers, gaat hij ook graag onze lokalisatie uitdagingen aan.

Ondřej Koraba
Ondřej Koraba

Ondřej is ContentKing’s Content Marketing Specialist. Hij is het liefst iedere dag bezig met Content Marketing, en zorgt ervoor dat onze content up-to-date en scherp blijft.

Probeer 14 dagen gratis

Binnen 20 seconden aan de slag

Gelieve een geldige domeinnaam (www.voorbeeld.nl) op te geven.
 • Geen credit card nodig
 • Geen installatie nodig
 • Geen verplichtingen