Uitleg over nofollow link en rel=nofollow

Last updated: 23 juni 2020
SEO Fundamentals
Het nofollow link attribuut in het kort

Google introduceerde in 2005 het nofollow link attribuut om te voorkomen dat zoekmachineresultaten worden beïnvloed door spam. Vandaag de dag behandelt Google het nofollow link attribuut meer als een hint dan als een directive.

Om beter een onderscheid te kunnen maken tussen de oorsprong van dergelijke links, heeft Google onlangs twee andere attributen geïntroduceerd die het nofollow link attribuut complementeren:

 • rel="sponsored" voor gesponsorde en betaalde links
 • rel="ugc" voor links uit content van gebruikers, zoals in forums, comments en message boards

Over het algemeen is het nofollow link attribuut bedoeld voor links die de eigenaar van een website niet zelf heeft geplaatst en waar hij of zij ook niet mee geassocieerd wil worden.

Wat is het nofollow link attribuut?

Het nofollow link attribuut verwijst naar links die de “nofollow” waarde in het rel attribuut hebben. Het rel attribuut wordt gebruikt om context te bieden over de relatie tussen de pagina met de link en de doelpagina.

De nofollow waarde voor het rel link attribuut laat zoekmachines weten dat ze deze links niet moeten volgen, waardoor de link geen autoriteit doorgeeft aan de doelpagina. Met name Google kan er echter voor kiezen om dit te negeren en de link te volgen en/of autoriteit door te geven.

De juiste terminologie

In 99% van de gevallen wordt onjuiste terminologie gebruikt om links te beschrijven met de nofollow waarde in het rel attribuut. We hebben alles al voorbij zien komen: “nofollow tag”, “nofollow attribute,” en “nofollow link attribute”.

Ook al is het technisch gezien onjuist, voor het gemak zullen we in dit document de term “het nofollow link attribuut” gebruiken aangezien het de juiste terminologie zo dicht mogelijk benadert.

Hier volgt een voorbeeld van het nofollow link attribuut in actie, en een toelichting:

Een voorbeeld van het nofollow link attribuut

Wat was de noodzaak voor het nofollow link attribuut?

Het concept van het nofollow link attribuut dateert uit 2005. Google zocht toen naar een oplossing voor de overvloed aan spam links via blog comments, message boards en forums.

Dat soort links hielpen websites van lage kwaliteit aan een hogere ranking dan veel websites van hoge kwaliteit. Google introduceerde daarom het nofollow link attribuut om de dubieuze links eruit te filteren. Door middel van het nofollow link attribuut komt Google meer te weten over de context van een link, waarmee ze de ranking beter en eerlijker kunnen beoordelen.

Wanneer gebruik ik het nofollow link attribuut?

Het nofollow link attribuut moet worden gebruikt wanneer een link niet op natuurlijke wijze is ontstaan of niet eerlijk is verdiend.

Over het algemeen gebruik je het nofollow link attribuut bijvoorbeeld voor:

 • Gevallen waar je moet linken, maar niet geassocieerd wil worden met de doelpagina
 • Widgets
 • Certification badges
 • Persberichten

Wat Google momenteel zegt over nofollow links

Zoals we al eerder hebben aangegeven in ons artikel over Google’s grote nofollow aankondiging, heeft de zoekmachine haar beleid ten opzichte van nofollow attributen onlangs gewijzigd. Vanaf maart 2020 behandelt Google het nofollow attribuut niet langer meer als een directive, maar meer als een hint.

Waarschijnlijk zullen de meeste nofollow links je rankings niet verbeteren, maar Google zou in principe het nofollow attribuut kunnen negeren en de links ook voor ranking doeleinden gebruiken.

Andere link attribuut waarden: ugc en sponsored

Naast deze verandering in beleid, kwam de zoekmachine ook met twee nieuwe attribuutwaarden om een link te specificeren—de rel="sponsored" en rel="ugc" waarden.

Google wil dat deze nieuwe attribuutwaarden het gebruik van het nofollow link attribuut in bepaalde gevallen vervangt en daarmee de ware oorsprong van aantoont. De zoekmachine stelt nu voor om de “sponsored” waarde te gebruiken voor alle vormen van advertentie en betaalde links, en “ugc” voor user-generated content (UGC) links, zoals comments en posts op forums.

Het nofollow link attribuut kan nog steeds in al deze gevallen worden gebruikt, maar volgens de richtlijnen van Google gaat de voorkeur uit naar de twee nieuwe types.

Wat het nofollow link attribuut betreft, stelt Google nu voor om het te gebruiken voor links die noch gesponsorde links zijn, noch door gebruikers zijn opgegeven, maar waarbij het nog steeds wenselijk is om aan te geven dat je niet geassocieerd wil worden met de doelpagina’s of als je niet wil dat de Google bot de doelpagina’s crawlt.

Het nofollow link attribuut combineren met andere waarden

Google laat je de nieuwe attributen gebruiken in combinatie met de nofollow tag. Zo kan je bijvoorbeeld zowel “sponsored” als “nofollow” gebruiken voor betaalde links. Met een spatie of een komma scheidt je de twee waarden—beiden zijn mogelijk.

Hier volgen twee voorbeelden die beiden geldig zijn

<a href="https://voorbeeld.nl/" rel="nofollow sponsored">
<a href="https://voorbeeld.nl" rel="nofollow,sponsored">

Hoe voorkom je een ‘unnatural outbound penalty’

Wanneer dubieuze of spam-achtige links op jouw website worden gevolgd, kan dat leiden tot een sanctie die Google de “unnatural outbound links penalty” noemt. Deze Google-penalty doet zich voor wanneer de zoekmachine een “patroon van links op jouw website vindt die niet natuurlijk of niet relevant is”.

Volg deze richtlijnen om de unnatural outbound penalty te voorkomen:

 1. Vermijd links naar websites van lage kwaliteit en spam
 2. Gebruik per definitie nofollow of ugc voor alle user-generated content
 3. Loop de links na van alle posts die niet door jou zelf zijn geplaatst
Link jij op de juiste manier?

Doe een snelle check op je interne en externe links met ContentKing. Zie hoe het jou kan helpen met SEO.

Gelieve een geldige domeinnaam (www.voorbeeld.nl) op te geven.

Andere toepassingen voor het nofollow link attribuut

Hoewel het nofollow link attribuut meestal wordt gebruikt voor uitgaande links, zijn er ook situaties waarbij het jouw interne structuur kan helpen.

Het link attribuut kan bijvoorbeeld voorkomen dat zoekmachines links naar gefilterde productpagina’s volgen. Het gebruik van filters—en faceted navigation in het bijzonder—kan een enorm aantal URL’s genereren met vrijwel dezelfde content. Het toepassen van de nofollow waarde bij de links die worden gebruikt bij de filter parameters is een manier om onnodig crawlen van deze URL’s te voorkomen.

In het onderstaande voorbeeld laten we zoekmachines weten dat zij onze kleurenfilter voor sokken niet moeten volgen. De sokkencategorie van de website blijft geïndexeerd, terwijl het nofollow link attribuut voorkomt dat de zoekmachine de gefilterde website, die wellicht duizenden vrijwel identieke variaties bevat, zal crawlen.

<a href="https://voorbeeld.nl/sokken/?kleur=zwart" rel="nofollow">Zwart</a>

Deze aanpak is echter niet waterdicht. Als iemand linkt naar die gefilterde pagina’s vanaf een andere website, dan kunnen zoekmachines nog steeds die links volgen en de gefilterde productpagina’s crawlen. Als dat daadwerkelijk een risico vormt, dan is de beste oplossing om directives niet toe te staan in jouw robots.txt bestand.

Ongeveer 10 jaar geleden zou het toevoegen van een nofollow link attribuut nog leiden tot geen link autoriteit naar de doelpagina’s, waardoor andere gelinkte pagina’s met gewone links meer link autoriteit kregen.

Stel dat je bijvoorbeeld 8 links op een pagina hebt, die normaal gesproken 1/8 deel van de link autoriteit doorgeven. Als je voor de helft van die links een nofollow zou toevoegen, dan zouden elk van de andere vier links 1/4 deel van de link autoriteit krijgen. Deze methode noemt men link sculpting.

Echter heeft deze aanpak het laatste decennium niet gewerkt. Google beschouwt de autoriteit die normaal gesproken zou zijn doorgegeven zonder het nofollow link attribuut namelijk als verloren. Dat betekent dat in dit geval de helft van de link autoriteit is verdampt. Met andere woorden, link sculpting doet meer schade dan goed.

Dragen nofollow links bij aan een betere SEO performance?

Het nofollow link attribuut is ontworpen om link spam tegen te gaan, en Google gebruikt het attribuut nu meer als hint dan als directive. Dit leidt tot de vraag: dragen nofollow links bij aan een betere SEO performance?

Jazeker. Zowel direct als indirect.

Direct voordeel

In de gevallen waarbij Google het nofollow link attribuut negeert, is de link voordelig voor jouw SEO performance. Naast link autoriteit zijn wij altijd van mening geweest dat nofollowed links van sterke domeinen nog altijd kunnen worden gebruikt als teken van autoriteit. Neem bijvoorbeeld links vanaf zeer gecontroleerde Wikipedia pagina’s.

Indirect voordeel

En dan is er het indirect effect. Als we het Wikipedia voorbeeld weer nemen, dan zien we dat veel mensen de bronnen van Wikipedia gebruiken voor hun eigen content. Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat ze ook naar jou zullen linken. Daar komt nog bij dat men vaak secties (of hele pagina’s) van Wikipedia kopiëren, inclusief de links.

Kijk verder dan de rankings

Vergeet niet dat nofollow links nog altijd verkeer kunnen genereren — dat is het hele idee van linken. Wat je uiteindelijk wil, is: verbetering van de conversie. Bezoekers komen misschien op jouw website terecht via Google Search, maar dat kan ook via een link op een relevante pagina van de website van iemand anders.

Dofollow vs. nofollow links

Wanneer men het heeft over links, waarbij ze expliciet willen aanduiden dat het niet gaat over nofollow links, dan wordt vaak de term “dofollow links” gebruikt. Er bestaat echter niet zoiets als een “dofollow link”. Het is een verzonnen term, niet een waarde voor het link attribuut. De correcte terminologie zou zijn om dit soort links gewoonweg “followed links” te noemen.

<a href="https://voorbeeld.nl" rel="nofollow" >

Hier volgt een gewone link:

<a href="https://voorbeeld.nl" >

En de code in het voorbeeld hieronder is simpelweg niet valide. Zoekmachines zullen deze waarde waarschijnlijk negeren en de link behandelen als een gewone link.

<a href="https://voorbeeld.nl" rel="dofollow" >

Het nofollow link attribuut vs. de meta robots nofollow directive

Als we praten over het nofollow link attribuut, dan moeten we niet voorbij gaan aan iets dat hetzelfde klinkt maar zeer ernstige consequenties heeft—de meta robots nofollow directive.

Waar het nofollow link attribuut wordt gebruikt voor enkel een bepaalde link en geen andere links op de pagina beïnvloedt, is de meta robots nofollow directive gedefinieerd op paginaniveau. Als je de laatstgenoemde toepast voor een pagina, dan geldt dat dus voor alle links op die pagina.

Hier volgt een voorbeeld van hoe dat eruit ziet in source code van je pagina:

<meta name="robots" content="nofollow">

Houd er rekening mee dat het ook mogelijk is om robots directives te definiëren via de X-Robots-Tag.

Tenslotte

Ondanks dat het effect van het nofollow link attribuut op SEO aanzienlijk is veranderd ten opzichte van het moment dat het werd geïntroduceerd, is het nog altijd een belangrijke factor om rekening mee te houden wanneer je links aanmaakt. Dat geldt voor zowel de links binnen jouw website, als voor de links van andere websites naar die van jou.

Veelgestelde vragen over het nofollow link attribuut

Wat SEO betreft, zijn nofollow links totaal nutteloos. Ondanks dat ze een hint zijn voor zoekmachines om ze niet te crawlen, behouden ze toch een bepaald niveau van autoriteit—en het is voornamelijk zo dat ze verkeer kunnen genereren. En daarmee blijft het uiteindelijk toch een bron van conversie met andere inkomende links.

Je gebruikt het nofollow link attribuut voor alle links naar websites waar je niet mee wil worden geassocieerd. “Sponsored” links geven gesponsorde of betaalde links aan, terwijl “UGC” aangeeft dat een link door een gebruiker is aangemaakt, zoals in forums, message boards, en comments. Links zonder nofollow zouden alleen echt interessante links moeten zijn.

👣 Wat is het verschil tussen dofollow en nofollow?

Er bestaat niet zoiets als een “dofollow link”. Het is een term die is verzonnen, niet een waarde voor het link attribuut. Links zonder nofollow attribuut zijn simpelweg “followed links” en het verschil is dat deze links niet zijn ingesteld om zoekmachines te laten weten dat ze de doelpagina niet hoeven te crawlen.

👩‍💻 Wat zijn ugc en sponsored attributen?

Google heeft de sponsored en UGC link attributen geïmplementeerd om de oorsprong van een nofollow link te bepalen. De rel="sponsored" tag gebruik je voor alle betaalde links, terwijl de rel="ugc" refereert naar user-generated content zoals links in comments of message boards. Het is echter wel zo dat Google deze nieuwe attribuutwaarden niet verplicht stelt en veel uitgevers gebruiken nog steeds alleen nofollow.

ContentKing Academy Content Team
Ondřej Koraba
Ondřej Koraba

Ondřej is ContentKing’s Content Marketing Specialist. Hij is het liefst iedere dag bezig met Content Marketing, en zorgt ervoor dat onze content up-to-date en scherp blijft.

Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven is onze Chief Customer Officer. Hij zorgt ervoor dat onze klanten tevreden zijn én blijven. Daarnaast is hij gek op alles wat met SEO en content marketing te maken heeft!

Vojtěch Zach
Vojtěch Zach

Vojtěch is ContentKing’s Customer Support & Localization Manager. Hij is degene die met veel plezier jouw vragen zal beantwoorden wanneer je contact met ons opneemt. Hij heeft gestudeerd voor vertaler, dus naast het blij maken van onze gebruikers, gaat hij ook graag onze lokalisatie uitdagingen aan.

Probeer 14 dagen gratis

Binnen 20 seconden aan de slag

Gelieve een geldige domeinnaam (www.voorbeeld.nl) op te geven.
 • Geen credit card nodig
 • Geen installatie nodig
 • Geen verplichtingen