De SEO Handleiding voor HTTP Status Codes

Last updated: 9 september 2020
Technical SEO

Wat zijn HTTP status codes?

HTTP status codes zijn driecijferige antwoorden die door een server worden geretourneerd op verzoek van een client (een browser of een zoekmachine). Er zijn vijf types status codes en elk type geeft een ander type bericht weer.

Toen je deze pagina in jouw browser opvroeg, heb je aan onze server tientallen verzoeken gedaan om alle informatie die nodig is om de pagina te bekijken en weer te geven. Dat gebeurde allemaal razend snel, zonder dat je het zag. HTTP-statuscodes waren essentieel om dit mogelijk te maken.

HTTP staat voor Hypertext Transfer Protocol. Het is het protocol dat door clients en servers wordt gebruikt om te communiceren en gegevens uit te wisselen. HTTP status codes maken deel uit van het communicatieproces.

Houd er rekening mee dat we de termen ‘URL’, ‘pagina’ en ‘resource’ onderling verwisselbaar gebruiken, afhankelijk van de context. Uiteindelijk zijn dit allemaal resources.

Een opmerking over time-outs en andere connection errors

Time-out- of connection errors die geen verband houden met types HTTP status code zijn geen server-reacties. Fouten zoals deze betekenen dat de client nooit de server heeft bereikt.

Aangezien dit belangrijk is om te begrijpen, maar een verwarrend onderwerp is voor de meeste mensen, zullen we naar een paar voorbeelden kijken:

 • Connection timeout errors, zoals Google Chrome’s “Deze site is niet bereikbaar,” zijn geen status codes. De server is niet bereikt, dus dit kunnen geen server reacties zijn en zijn niet geclassificeerd als statuscodes.
 • DNS-opzoekfouten, zoals Google Chrome’s “Deze webpagina is niet beschikbaar”. Deze fout is ook geen serverreactie, omdat de client vanwege een DNS-probleem geen verbinding kon maken met de server.

In alle gevallen waarin je een HTTP status code krijgt, betekent dit dat de server is bereikt en dat deze een antwoord heeft kunnen geven.

Waarom zijn HTTP status codes belangrijk voor SEO?

Het doel van SEO is om organisch verkeer te genereren dat waarschijnlijk geïnteresseerd is in wat je te zeggen hebt.

Om dat verkeer te genereren, moet je ervoor zorgen dat jouw inhoud toegankelijk is voor crawlers van zoekmachines. Wanneer zij jouw inhoud aanvragen, wil je dat de HTTP-status 200 OKs wordt geretourneerd. Wat je niet wilt, is dat HTTP status codes 5xx en 4xx worden geretourneerd en je wilt ook HTTP-statuscodes 3xx tot een minimum beperken.

Zoekmachine-crawlers en websites spreken HTTP. Als je moeilijk begrijpt waar ze het over hebben, hoe kun je dan een effectieve SEO zijn?

Het niet begrijpen van HTTP-statuscodes is als het beheren van een restaurant in een vreemd land waar je de taal niet spreekt. Je zult veel dingen zien gebeuren, maar je weet niet echt wat er aan de hand is, waarom het gebeurt en hoe je het kunt verbeteren.

Hoe zien HTTP responses eruit?

De HTTP responses die door webservers worden verzonden, bestaan meestal uit twee delen: headers en een body payload.

De headers bevatten de HTTP status code en andere informatie, zoals instructies over hoe lang de client het antwoord moet cachen.

De headers worden niet getoond aan de gebruiker, maar ze geven de klant wel instructies over hoe om te gaan met de respons en hoe de body payload (indien aanwezig) moet worden weergegeven. Je kunt zien welke HTTP-headers werden geretourneerd met Web Inspector of andere browsertools.

Wanneer er een body payload in de HTTP response aanwezig is, wordt deze gebruikt om de pagina voor de gebruiker te renderen en weer te geven. Als het om redirects gaat, is er geen body payload - en houd er rekening mee dat een body payload optioneel is voor sommige errors.

Hoe zien HTTP status codes eruit?

Laten we een vereenvoudigd voorbeeld bekijken van wat jouw browser heeft gedaan toen je om deze pagina vroeg:

GET /academy/http-status-codes-handleiding/ HTTP/2

Dit kan verdeeld worden in:

 • GET: beschrijft de HTTP methode gebruikt om te krijgen wat je wilt van de server.
 • /academy/http-status-codes-handleiding/: beschrijft welke URL het verzoek om gaat.
 • HTTP/2: beschrijft in welk protocol moet worden gecommuniceerd.

En hier is de HTTP response header die onze server heeft teruggestuurd:

HTTP/2 200 OK

 • HTTP/2 –beschrijft in welk protocol moet worden gecommuniceerd.
 • 200 OK – het request was succesvol—dit is wat je wilt zien.

Wat zijn de meest voorkomende HTTP status codes in SEO?

De meest voorkomende HTTP-statuscodes die je tegen zult komen tijdens dagelijks SEO taken zijn:

Hoe controleer je HTTP status codes?

Je kunt HTTP status codes rechtstreeks in jouw browser zien met ingebouwde hulpprogramma’s, een browser plugin of bijvoorbeeld de URL-inspectietool van Google Search Console.

Aangezien deze controle mogelijkheden allemaal pagina voor pagina worden uitgevoerd, zijn ze traag en inefficiënt als je een groot aantal URL’s wilt controleren. Ze zijn nog eentoniger als je deze URL’s wilt monitoren. Als je dat wilt doen, ga dan snel naar het volgende gedeelte.

De HTTP status code in jouw browser controleren met behulp van built-in tools

Het controleren van de HTTP status code in jouw browser is vrijwel gelijk in de verschillende browsers.

Elke browser is voorzien van toepasselijke built-in tools:

 • Google Chrome/Brave: open Chrome DevTools, en selecteer deNetwork tab om netwerk activiteit te zien. Lees meer.
 • Firefox: open Inspector en selecteer deNetwork tab om netwerk activiteit te zien. Lees meer.
 • Safari: open Web inspector en selecteer de Network tab om netwerk activiteit te zien. Lees meer.
 • Edge: open Developer Tools en selecteer deNetwork tab om netwerk activiteit te zien . Lees meer.
Screenshot van DevTool's Network tab in Google Chrome wat de HTTP status codes laat zien
De HTTP status code analyseren in Google Chrome DevTools' Network tab

De HTTP status code in jouw browser controleren met behulp van een browser plugin

Als je vindt dat de ingebouwde functionaliteit in browsers te moeilijk of niet gebruiksvriendelijk genoeg is, kun je een browser plug-in gebruiken.

Een voorbeeld van een populaire Google Chrome plug-in is: Redirect Path door Ayima.

Screenshot of Ayima redirect Path met de 307 internal redirect response code
Ayima redirect Path in actie: de response codes voor het requesten van de HTTP variant van Facebook.

De HTTP status code controleren in Google Search Console

In Google Search Console kun je de HTTP status code van een URL opvragen met de functie URL inspection. je ziet de HTTP-statuscode als de waarde voor ‘Pagina ophalen’.

Bijvoorbeeld, wanneer we https://www.contentkingapp.com/academy/protect-staging-environment/ opvragen en het “Coverage” venster openen, zien we dat het “Succesvol” retourneert - wat in werkelijkheid de 200 OK-statuscode is.

Screenshot van Google Search Console wat toont dat het ophalen van een URL succesvol was.
Google Search Console toont dat het succesvol was bij het ophalen van de URL.

Wanneer we een niet-bestaande URL opvragen, zien we het volgende:

Screenshot van Google Search wat toont dat het ophalen van een URL mislukt is.
Google Search Console toont dat het is niet gelukt om de URL op te halen, omdat de server een 404 Not Found-error heeft geretourneerd.

Hoe monitor je HTTP status codes?

Losstaand van ongelukkige serverproblemen, wanneer je inhoud verplaatst, consolideert of verwijdert, leidt dit tot veel wijzigingen in de HTTP status code. Ze per pagina controleren werkt gewoon niet.

Daarom raden we je ten zeerste aan de HTTP status codes van jouw URL’s te monitoren. Je kunt dit doen met ContentKing, dat je waarschuwt als belangrijke pagina’s redirecten (3xx) of client errors retourneren (4xx) of server errors (5xx).

Screenshot van een ContentKing alert met veel URLs met gewijzigde HTTP status codes.
ContentKing alert met veel URLs met gewijzigde HTTP status codes.

En natuurlijk kun je te allen tijde de HTTP-statuscode van elke URL bekijken, omdat deze in realtime wordt bijgewerkt.

Screenshot of ContentKing's Pagina overzicht met URLs en hun HTTP status codes.
ContentKing's Pagina overzicht met URLs en hun HTTP status codes.

De verschillende types HTTP statussen

Er zijn vijf types van HTTP response status codes:

HTTP 1xx status codes

HTTP 1xx statuscodes zijn allemaal informatief. Ze geven aan dat een verzoek is ontvangen en begrepen, maar dat het eenvoudigweg nog niet is verwerkt.

We gaan niet in op 1xx status codes, omdat ze maar zelden worden gezien.
Meer informatie:

HTTP 2xx status codes

HTTP 2xx status codes geven succesvolle requests aan. Alles verliep volgens plan.

Vanuit SEO-oogpunt is de belangrijkste statuscode om te weten in het bereik van 2xx de HTTP status code 200.

HTTP status code 200 OK

Wat betekent de HTTP status code 200?

Wanneer een server de HTTP-statuscode 200 verzendt als een response, vertelt het de klant dat het verzoek met succes is ontvangen en antwoordt het met de gevraagde inhoud.

Let op: dit is geen foutcode. De HTTP-status 200 OK betekent dat alles goed is gegaan!

Een voorbeeld van het juiste gebruik van de HTTP status code 200

Wanneer een bestaande pagina is opgevraagd en deze HTTP status code is de response.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 200

Wanneer een pagina die niet bestaat wordt opgevraagd, en een HTTP status code 200 wordt getoond in plaats van of een HTTP status code 404 of HTTP status code 410. Dit is wat een soft-404 error noemen.

Meer informatie:

HTTP 3xx status codes

HTTP 3xx status coces geven aan dat verdere actie nodig is. Het verzoek is ontvangen, maar kan nog niet worden ingewilligd. Wanneer de cliënt een 3xx status code ontvangt, moet deze een nieuwe aanvraag indienen bij de locatie die de server samen met de redirect heeft geretourneerd. De HTTP-statuscodes die we in deze sectie beschrijven, zijn allemaal redirects.

Dit gebeurt wanneer een request wordt ingediend voor URL A, maar URL A wordt omgeleid naar URL B. Dus de request moet eigenlijk worden gedaan naar URL B.

Redirects zijn als pleisters, je gebruikt ze als je iets snel wilt verhelpen. Een pleister bovenop een pleister plakken werkt niet. Vermijd hetzelfde met redirects. Voorkom redirect chains; verwijs altijd naar de uiteindelijke bestemming van de redirect.

In this section we’ll cover the following HTTP status codes, because of their significance for SEO:

301 status code: Moved permanently

Wat betekent de HTTP status code 301?

De HTTP status code 301, “301 redirect” in het kort, geeft aan dat een resource permanent naar een andere locatie is verplaatst. Het request en alle toekomstige requests moeten worden omgeleid naar een andere URL in plaats van de aangevraagde source.

Vanwege het permanente karakter worden alle signalen van de opgevraagde URL die wordt geredirect doorgegeven aan de bestemmings-URL. Houd er rekening mee dat browsers ook 301-omleidingen cachen om in de toekomst een extra request op te slaan, wat leidt tot een betere gebruikerservaring door de pagina sneller weer te geven.

Illustration of a 301 redirect showing content that has permanently moved.
301 redirect: permanently moved content

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 301

Wanneer een website is gemigreerd van HTTP naar HTTPS en elke HTTP-URL wordt omgeleid naar zijn HTTPS-versie. 301-omleidingen zijn essentieel voor het succes van website-migraties.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 301

Wanneer een pagina alleen tijdelijk ontoegankelijk is.

Meer informatie:

302 status code: Found / Moved temporarily

Wat betekent de HTTP status code 302?

De HTTP status code 302, “302 redirect” in het kort, geeft aan dat een resource tijdelijk naar een andere locatie is verplaatst.

Vanwege het tijdelijke karakter worden geen populariteits- en relevantie signalen van de omgeleide URL doorgegeven aan de bestemmings-URL. Houd er rekening mee dat 302 omleidingen na een aanzienlijke hoeveelheid tijd kunnen worden behandeld als 301-omleidingen door zoekmachines.

Simpel gezegd: wanneer een 302-omleiding lang bestaat, wordt deze als permanent beschouwd.

Illustration of a 302 redirect showing content that has temporarily moved.
302 redirect: temporarily moved content

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 302

U hebt een campagne uit en je wilt voor een korte periode gebruikers in plaats van URL A naar URL B sturen. Na drie weken eindigt de campagne en verwijder je de 302-omleiding.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 302

Wanneer een website migratie is voltooid en 302 omleidingen zijn geïmplementeerd in plaats van 301-omleidingen. Signalen van oude URL’s worden niet doorgegeven aan nieuwe URL’s, dus de nieuwe URL’s zullen niet zo succesvol worden als de oude URL’s.

Meer informatie:

303 status code: See Other

Wat betekent de HTTP status code 303?

De HTTP status code 303, “303 redirect” in het kort, geeft aan dat de server de aanvraag-URL omleidt naar een andere URL. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk formulieren opnieuw indienen bij gebruik van de “terug” -knop in hun browser, omdat de 303-omleiding aangeeft dat een follow-up request naar de tijdelijke URL moet worden gedaan met behulp van de GET HTTP methode.

Toen Gary Illyes van Google werd gevraagd of 303-omleidingen populariteitssignalen doorgeven, zei hij “Ja”; het is prima om 303-omleidingen te gebruiken als het gaat om formulieren, maar gebruik ze niet voor het omleiden van inhoud die geen verband houdt met formulieren.

Waarom?

Omdat Google heeft opgemerkt dat 302-omleidingen ook link equity (vergelijkbaar met 301-omleidingen) doorgeven, maar wat ze niet hebben opgemerkt, is dat het een tijdje duurt voordat dit gebeurt.

Screenshot van woordenwisseling op Twitter tussen Gary Illyes en Andy Kuiper: geven 303 redirects link equity door of niet.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 303

Je hebt een contactformulier op jouw website en je wilt voorkomen dat gebruikers hun invoer per ongeluk opnieuw indienen wanneer zij de “terug” -knop in hun browser gebruiken.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 303

Wanneer inhoud permanent wordt verplaatst en een 303-redirect wordt gebruikt in plaats van een 301-redirect.

Meer informatie:

304 status codes: Not modified

Wat betekent de HTTP status code 304?

De HTTP status code 304, “304 redirect” in het kort, geeft aan dat de gevraagde resource niet is gewijzigd sinds de laatste keer dat deze werd aangevraagd; daarom wordt het niet teruggestuurd naar de client en moet in plaats daarvan de cache-versie worden gebruikt.

Voorbeeld: we hebben toegang gekregen tot een pagina op 27 mei 2019 om 9:00 AM. Op donderdag 30 mei openen we opnieuw de pagina, maar we vragen de server of de pagina is gewijzigd sinds we hem voor het laatst hebben geopend. We kunnen dit doen door deze voorwaarde aan het verzoek toe te voegen.

If-Modified-Since: Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 304

De HTTP-statuscode 304 aan gebruikers aanbieden als de inhoud niet is gewijzigd, is een goede gewoonte. Vanuit het oogpunt van een crawler voor een webcrawler profiteer je het meest van de HTTP-statuscode 304 met grote websites, zeg 100.000 pagina’s en meer. Wanneer we op deze schaal praten, is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de crawlers van zoekmachines hun crawlbudget efficiënt gebruiken voor jouw website.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 304

Antwoorden met een HTTP status code 304 wanneer een pagina daadwerkelijk is veranderd.

Meer informatie:

307 status code: Temporarily Redirect / Internal Redirect

Wat betekent de HTTP status code 307?

De HTTP status code 307, “307 redirect” in het kort, is de HTTP 1.1 equivalent van de 302 redirect. Een 302-redirect kan niet garanderen dat er geen wijzigingen worden aangebracht in de gebruikte HTTP-methode, maar een 307-redirect wel. De 307-direct is uitgevonden om ervoor te zorgen dat de HTTP-methode die wordt gebruikt om een aanvraag te doen niet verandert wanneer de server reageert met een redirect. Bijvoorbeeld, wanneer de GET HTTP method werd gebruikt, dan wordt de GET HTTP method doorgeven als onderdeel van de redirect.

307 status code als Internal Redirect

De 307-redirect wordt ook gebruikt als een interne redirect in gevallen waarin de browser weet dat HTTPS wordt afgedwongen. De browser kan dit ook weten omdat dit is verteld bij eerdere aanvragen of omdat het domein voorkomt in de lijst met pre-loadlijsten van HSTS.

De HSTS Preload-lijst is een lijst met domeinen die gebruikmaken van HTTPS. Hoewel een gebruiker de HTTP-versie van een URL kan opvragen, gebruikt de browser de interne 307-omleiding om de HTTPS-versie van de URL aan te vragen. Hierdoor worden onnodige, onveilige verzoeken voorkomen.

Deze lijst wordt gedeeld onder browsers. Zie HSTS Preload List Submission voor meer informatie.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 307

When a 307 Internal Redirect is used to make sure a connection stays secure.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 307

Wanneer content content permanent is verplaatst, en een 307 redirect wordt gebruikt in plaats van een 301 redirect.

Meer informatie:

308 status code: Permanent Redirect

Wat betekent de HTTP status code 308?

De HTTP status code 308, “308 redirect” in het kort, is de HTTP 1.1 equivalent van de 301 redirect, en het staat niet toe dat de request methode wordt gewijzigd van POST naar GET.

Er zijn twee voorbehouden:

 1. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel pagina autoriteit de 308-redirect doorgeeft, dus raden we aan de 301-redirect in plaats hiervan te gebruiken om aan te geven dat inhoud permanent is verplaatst.
 2. De 308 redirect wordt niet ondersteund door Edge in Windows 7 en Windows 8.1, dus raden we aan het niet te gebruiken vanaf mei 2019. Het zal een slechte gebruikerservaring veroorzaken voor een deel van jouw gebruikers.

Daarom raden we aan om de HTTP-statuscode 308 op dit moment niet te gebruiken.

Meer informatie:

HTTP 4xx status codes

HTTP4xx statuscodes geven aan dat er een fout aan de client zijde was. Mogelijke redenen voor deze fouten zijn: de verzoekende partij is niet gemachtigd om een pagina aan te vragen, niet-bestaande pagina’s aan te vragen en te veel verzoeken in te dienen.

In deze sectie behandelen we de volgende HTTP statuscodes, vanwege hun betekenis voor SEO:

401 status code: Unauthorized

Wat betekent de HTTP status code 401?

De HTTP status code 401 is een error en beschrijft dat HTTP authenticatie is mislukt. De opgevraagde pagina vereist een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord en / of toegang is niet toegestaan op basis van het IP-adres.

Meestal zie je de HTTP status401 wanneer crawlers proberen toegang te krijgen tot staging-omgevingen en je HTTP authenticatie hebt geïmplementeerd om dit te voorkomen. Een HTTP-statuscode401 is wat je wilt zien; Anders zouden zoekmachines jouw staging-omgeving kunnen indexeren en kunnen derden toegang hebben tot vertrouwelijke informatie.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 401

Wanneer HTTP authenticatie is geïmplementeerd en je weigert slechte verzoeken met een 401 HTTP statuscode.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 401

De HTTP status code 401 wordt gebruikt in plaats van de 403 om aan te geven dat authenticatie mislukt is.

Meer informatie:

403 status code: Forbidden

Wat betekent de HTTP status code 403?

De HTTP status code 403, “403 error” in het kort, geeft aan dat het verboden is om een URL aan te vragen. Deze statuscode wordt vaak gebruikt als een permanente maatregel om te voorkomen dat (zoekmachines) crawlers verzoeken doen nadat ze zich misdragen hebben. Het wordt ook geretourneerd in het geval dat de client de verkeerde inloggegevens verstrekt.

Houd er rekening mee dat de HTTP-statuscode401 en403 in verschillende situaties worden gebruikt.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 403

Wanneer malafide crawlers te veel URL’s op jouw site aanvragen en je antwoordt met de HTTP status code403 om ze te stoppen.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 403

De HTTP-statuscode403 wordt gebruikt in plaats van de401om aan te geven dat een cliënt niet geautoriseerd is om verzoeken te doen.

Meer informatie:

404 status code: Not Found

Wat betekent de HTTP status code 404?

De HTTP status code 404, “404 error” in het kort, geeft aan dat de gevraagde resource niet kon worden gevonden. Het zegt niet expliciet dat het eerder gevonden kon worden, in tegenstelling tot de HTTP-statuscode 410, maar het zegt alleen: “Hé, we hebben niet (meer) wat je zoekt.”’

De404 status code is waarschijnlijk de meest gebruikte status code voor de meeste mensen die op internet browsen, omdat dit de code is die ze zien wanneer ze op een kapotte link klikken. Bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van de website een pagina verwijdert, maar er zijn nog steeds pagina’s die ernaar linken. Je zou kunnen zeggen dat de geretourneerde404 niet het echte probleem is - het is de pagina die ernaar linkt.

404 errors kunnen ook onjuist optreden voor nog bestaande inhoud als gevolg van bugs geïntroduceerd door ontwikkelaars of onderhoud op de webserver. Als URL’s 404 errors retourneren, is dit slecht als je de inhoud niet hebt verwijderd of als de inhoud nooit heeft bestaan.

Hoewel zoekmachines geen URL’s laten zien die 404 errors uit hun index retourneren nadat ze een404 eenmaal zijn tegengekomen, kunnen ze dit na een paar pogingen doen, dus je moet op 404 errors controleren. Als een URL consequent fouten retourneert, waarom zouden ze deze in hun index bewaren?

Afgezien van zoekmachines, 404-fouten zijn ook slecht vanuit het oogpunt van gebruikerservaringen, omdat ze een doodlopende weg voor gebruikers creëren. Houd ze in de gaten!

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 404

Wanneer je de HTTP-statuscode404 gebruikt voor alle aangevraagde URL’s die niet bestaan en nooit hebben bestaan.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 404

De HTTP status code 404 wordt gebruikt op pagina’s die bestaan en eigenlijk prima werken.

Meer informatie:

410 status code: Gone

Wat betekent de HTTP status code 410?

De HTTP status code 410, “410 error” in het kort, geeft aan dat de gevraagde URL permanent is verwijderd. Dit betekent dat de URL eerder bestond, maar expliciet werd verwijderd en niet meer wordt weergegeven.

Zoekmachines verwijderen URL’s snel uit hun index wanneer de 410-error wordt geretourneerd. Dit maakt het een krachtig hulpmiddel in de toolbox van elke SEO, dus maak gebruik van deze kracht - maar voorzichtig.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 410

Wanneer je de HTTP-statuscode410 gebruikt voor alle URL’s die expliciet zijn verwijderd en niet meer terugkomen.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 410

De HTTP status code 410 gebruiken voor URLs die tijdelijk onbeschikbaar zijn.

Meer informatie:

418 status code: I’m a teapot

Wat betekent de HTTP status code 418?

De HTTP status code 418 is eigenlijk een beetje een geintje, omdat het gebaseerd is op een grap. Op April 1st 1998, de Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP) werd gedefinieerd in RFC 2324 als het communicatie protocol voor het beheren, monitoren, en diagnostiseren van koffiepotten.

Het is niet echt een status code die iets doet, maar wordt bijvoorbeeld af en toe door Google gebruikt als een Easter Egg.

Meer informatie:

429 status code: Too many requests

Wat betekent de HTTP status code 429?

De HTTP status code 429, “429 error” in het kort, geeft aan dat een client te veel verzoeken heeft gedaan aan een server binnen een bepaald tijdsbestek.

De 429 error kan worden gezien als een tijdelijke versie van de HTTP status code 403, op voorwaarde dat we het hebben over clients die te veel verzoeken doen. Als de verzoeken blijven binnenkomen ondanks de 429 error die wordt weergegeven, kan de server besluiten om te beginnen met reageren met een HTTP statuscode403.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 429

Wanneer een client binnen een bepaald tijdsbestek te veel URL’s opvraagt, en met een HTTP status code429, stuurt de server een duidelijk signaal dat de client het rustiger aan moet doen.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 429

De HTTP status code 429 gebruiken in plaats van de HTTP status code 403, om malafide crawlers te bestrijden.

Meer informatie:

430 status code: Request Header Fields Too Large (Shopify)

Wat betekent de HTTP status code 430?

De HTTP status code430 is een niet-toegewezen (niet-officiële) status code. Deze HTTP status code mag niet worden gebruikt.

Shopify heeft het gebruik van statuscodes echter door elkaar gehaald en verzendt ten onrechte een430 status code wanneer deze een429 zou moeten verzenden.

Dus wanneer je een Shopify-website monitort en je 430 errors ontvangt, betekent dit dat je binnen een bepaald tijdsbestek te veel URL’s aanvraagt. In dit geval is het het beste om jouw monitoring-snelheid te verlagen.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 430

Er is geen juist gebruik van deze status code.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 430

Shopify gebruikt de HTTP status code 430 in plaats van 429.

Meer informatie:

451 status code: Unavailable for Legal Reasons

Wat betekent de HTTP status code 451?

De HTTP-tatuscode451, “451-fout”, De HTTP status code 451, “451 error” in het kort, geeft aan dat de gevraagde URL om juridische redenen niet beschikbaar is. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven wanneer je bevolen bent (of zojuist een aanvraag hebt ontvangen) om een bepaalde pagina te verwijderen. Het status code nummer451 is een verwijzing naar het boek Fahrenheit 451.

ISP’s kunnen ook ingrijpen en reageren met een HTTP-statuscode451, die in veel landen voorkomt wanneer illegale torrentsites worden aangevraagd.

Wanneer dit antwoord door de klant wordt ontvangen, moet ook een uitleg worden gegeven waarin wordt uitgelegd waarom de resource niet beschikbaar is, welke wet- of regelgeving van toepassing is en waar deze echt op van toepassing is.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 451

Wanneer iemand schaamteloos inhoud van een andere website heeft gekopieerd en vervolgens bevolen is om het te verwijderen en daardoor 451 errors retourneert aan clients die de URL aanvragen, terwijl wordt uitgelegd wat er is gebeurd.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 451

451 fouten genereren wanneer mensen uit de Europese Economische Ruimte (EER) resources opvragen van websites buiten de EER, vanwege vrees voor GDPR-repercussies.

Screenshot of pilotonline.com incorrectly returning HTTP status code 451
Pilotonline.com incorrectly returns HTTP status code 451

Meer informatie:

HTTP 5xx status codes

5xx HTTP status codes, “5xx errors” for short, are served when clients make valid requests, but servers can’t complete them for whatever reason. The website could for instance be too busy or temporarily down for maintenance.

If search engines often receive 5xx errors (or 429 errors for that matter) when crawling a website, they may do a number of things—none of which are great from an SEO point of view:

 1. They may think the server can’t handle this many requests, so they’ll slow down crawling. This essentially means they’re assigning less crawl budget.
 2. They can also demote pages, or completely remove them from the index, as they think the issues are persistent. Search engines aim to provide users with a good user experience, and—similar to 4xx errors—5xx errors are the opposite of that.

In this section we’ll be covering the following status codes:

500 status code: Internal Server Error

Wat betekent de HTTP status code 500?

De HTTP status code 500, “500 error” in het kort, geeft aan dat de server problemen had met het verwerken van het request, maar het kan niet precies uitleggen wat er verkeerd is gegaan.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 500

Wanneer een verwachte error is opgetreden tijdens het verwerken van het request en er geen andere5xx error van toepassing is.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 500

Een500error weergeven wanneer de server zich daadwerkelijk bewust is van het probleem en had moeten reageren met een meer specifieke uitleg over wat er mis is.

Meer informatie:

503 status code: Service Unavailable

Wat betekent de HTTP status code 503?

De HTTP status code 503, “503 error” in het kort, geeft aan dat de server tijdelijk onbeschikbaar is, en later weer beschikbaar zal zijn. Dit kan vanwege gepland onderhoud zijn (alhoewel we dit ten zeerste afraden) of wanneer de server te druk is.

De 503 error staat je toe een “Retry-After” waarde toe te voegen in de response, wat eigenlijk zegt: “Probeer het later nog eens, dan kan ik je verzoek verwerken”.

Een voorbeeld van juist gebruik van de HTTP status code 503

Wanneer een verwachte fout is opgetreden tijdens het verwerken van de request en er geen andere 5xx-fout is opgetreden.

Een veelvoorkomend voorbeeld van onjuist gebruik van de HTTP status code 503

Een 503 error weergeven met een “Retry-After” waarde in het verleden, of te ver in de toekomst.

Meer informatie:

524 status code: A timeout occurred (Cloudflare)

Wat betekent de HTTP status code 524?

De HTTP status code 524 bestaat niet officieel. Het is gemaakt door Cloudflare en wordt verzonden bij een time-out van de oorsprong van het verzoek. Het probleem zit niet bij Cloudflare; in plaats daarvan is de server waarop Cloudflare vertrouwt het probleem.

Het is begrijpelijk dat Cloudflare hiervoor haar eigen HTTP status code heeft uitgevonden, omdat toen HTTP status codes werden ontworpen, bedrijven als Cloudflare nog niet bestonden.

Screenshot of Cloudflare showing an error 524 timeout error occurred
Cloudflare returning an error 524

Meer informatie:

Slotwoorden

HTTP status codes spelen een fundamentele rol bj het snel overbrengen van messages tussen clients en servers. Het is belangrijk dat elke SEO de meest voorkomende uit het hoofd kent, omdat het zoveel effectiever maakt in hun werk: ze kunnen issues beduidend sneller diagnostiseren van issues.

Hier is een lijst met de meest voorkomende HTTP status codes:

 • 200 OK
 • 301 Moved permanently
 • 302 Found / Moved temporarily
 • 404 Not Found
 • 410 Gone
 • 503 Service Unavailable

Leer ze uit het hoofd!

Succes, en laat het ons alsjeblieft weten als jij denkt dat we een status code die belangrijk is voor SEO hebben overgeslagen!

Gebruikte resources

Andere resources die we gebruikt hebben voor dit artikel:

ContentKing Academy Content Team
Steven van Vessum
Steven van Vessum

Steven is onze Chief Customer Officer. Hij zorgt ervoor dat onze klanten tevreden zijn én blijven. Daarnaast is hij gek op alles wat met SEO en content marketing te maken heeft!

Vojtech Zach
Vojtech Zach

Vojtěch is ContentKing’s Customer Support & Localization Manager. Hij is degene die met veel plezier jouw vragen zal beantwoorden wanneer je contact met ons opneemt. Hij heeft gestudeerd voor vertaler, dus naast het blij maken van onze gebruikers, gaat hij ook graag onze lokalisatie uitdagingen aan.

Ondrej Koraba
Ondrej Koraba

Ondřej is ContentKing’s Content Marketing Specialist. Hij is het liefst iedere dag bezig met Content Marketing, en zorgt ervoor dat onze content up-to-date en scherp blijft.

Probeer 14 dagen gratis

Binnen 20 seconden aan de slag

Gelieve een geldige domeinnaam (www.voorbeeld.nl) op te geven.
 • Geen credit card nodig
 • Geen installatie nodig
 • Geen verplichtingen